Finansiering av starten av ditt Cambridgeföretagande

Vi utgår här ifrån att du startar ditt företag vid sidan av ditt nuvarande arbete. Vi räknar med att din nuvarande lön är 2 500 €/månad och att du vill bli Coach (inte stanna som Rådgivare eller Instruktör). En Coach behöver ha eget lager och affärslokal och därför tas dessa kostnader med i kalkylen. Notera även att servicen som kunderna betalar för blir mer värdefull när du har mer kunskap. 

1:a månaden 

Inkomst:
– Lön från ditt nuvarande jobb: 2 500 €. 
– Provision från webbshop (produkter och rådgivning): 100–300 €/månad.
OBS! En rådgivare får 12,5 % provision för produktförsäljningen och tar 10 €/träff.

Utgifter:
– Utbildning till Coach (Steg 1: Rådgivare), avbetalning 1/6: 370 €. 
– Lager: 0 €.

2:a månaden 

Inkomst:
– Lön från ditt nuvarande jobb: 2 500 €. 
– Provision från webbshop (produkter och rådgivning): 300–500 €/månad. 

Utgifter:
– Coachutbildning (Instruktörsutbildningen startat), avbetalning 2/6: 370 €. 
– Lager: 0 €. 
– Licensavgift: 0 €  

3:e månaden 

Inkomst:
– Lön från ditt nuvarande jobb: 2 500 €. 
– Provision från webbshop (produkter och instruktioner): 400–600 €/månad. 
OBS! En Instruktör får 15 % provision för produktförsäljningen och tar 15 €/träff. 

Utgifter:
– Coachutbildning (Instruktörsutbildning), avbetalning 3/6: 370 €. 
– Lager: 0 €. 
– Licensavgift (Instruktörens arbetsredskap): 60,76 €. 

4:e månaden 

Inkomst:
– Lön från ditt nuvarande jobb: 2 500 €. 
– Provision från webbshop (produkt och instruktioner): 500–900 €/månad. 

Utgifter:
– Coachutbildning (Instruktörsdelen klar, coachdelen startar) avbetalning 4/6: 370 €. 
– Lager: 0 €. 
– Licensavgift: 60,76 €. 

5:e månaden 

Inkomst:
– Lön från ditt nuvarande jobb: 2 500 €. 
– Provision från webbshop: 600–1000 €/månad. 
– Produktförsäljning från eget lager: 500 e 

Utgifter:
– Coachutbildning, avbetalning 5/6: 370 €. 
– Lager: 2500 €. 
– Licensavgift: 60,76 €. 

6:e månaden 

Inkomst:
– Lön från ditt nuvarande jobb: 2 500 €. 
– Provision från webbshop: 200-400 €/månad. 
– Coachningsavgifter med eget kassasystem: 2100 €
– Produktförsäljning från eget lager: 3030 €/täckningsbidrag/månad. 

Utgifter:
– Coachutbildning, avbetalning 6/6: 370 €. 
– Samtliga kostnader inkl. hyra, el, försäkringar o.d 1860 € 
– Lagervärde (inköp): 4000 €. 
– Licensavgift: 97,96 €. 

© 2024 Cambridge Weight Plan Web design: Wikström Media