Självstudier och praktisk erfarenhet av programmet

Efter en intervju, en lämplighetsanalys och en reflektion kring detta kan du börja studera på egen hand. Materialet som skickas hem till dig innehåller ett omfattande informationspaket om viktminskning i allmänhet och om Cambridge i synnerhet. Under de självständiga studierna tränar du på egen hand och testar hela Cambridge-programmet, om du inte redan har gjort det. Det gäller även om du inte är överviktig. En bra lärare har egen erfarenhet! I samband med detta får du också se ett exempel på hur coachningen går till och vilka utrymmen som används.

Grundutbildning: Dags att träffa teamet

Efter att ha läst materialet hemma och gjort testet online får du personlig feedback. Därefter kommer vi så småningom att träffa dig med hela teamet. Grundutbildningen är uppbyggd så att du får den information och de övningar som krävs för kundarbetet. Redan efter den första korta tiden är du alltså redo att börja coacha. Mellan utbildningsperioderna satsar du på det som är en av företagarens allra viktigaste uppgifter, nämligen att värva kunder. Du får tydliga instruktioner från oss också för den delen. Närstudierna är totalt sex dagar, uppdelade i perioder på två dagar. Vi stöder dig också mellan perioderna.

Vidareutbildning: Lär dig nya strategier

Efter cirka 15 veckors grundutbildning har du möjlighet att fortsätta utbildningen. Tanken med varje fördjupande utbildning är att lära dig nya strategier som du sedan kan använda i ditt coachingsarbete. Detta förverkligas eftersom också vidareutbildningen sker enligt principen intro-träning-repetition. Vidareutbildningarna finns samlade i skilda helheter, och när du genomfört en sådan tilldelas du ett certifikat.

Certifiering: Djupdyk i det som intresserar

På bilden här nere ser du hur utbildningen framskrider från grundutbildning fram till certifikaten. Basic, alltså grundnivån, ger tillräcklig kompetens för att kunna erbjuda kunden konsekvent coachning av hög klass. Du kanske sedan vill vidareutbilda dig inom näring, psykologi, utbildning eller sport. Alla delar är utformade med tanke på ”bantare” och coach och är alltid förknippade med någon form av viktminskning eller vikthantering. Kompetensnivån som uppnåtts i samband med certifieringen upprätthålls antingen genom prov eller vidareutbildning.

valmentaja kuva