Skolning

Vi har velat göra det så enkelt som möjligt att bli företagare och därför kan du välja den nivå av företagande som passar dig bäst av våra tre alternativ. Vill du göra coachningen till en bisyssla eller tjäna hela ditt uppehälle genom den? Välj det alternativ som passar din situation och dina mål bäst. Den support vi erbjuder företagaren ökar då man förflyttar sig från en nivå till nästa.

One 2 One Rådgivare

En One 2 One Rådgivare erbjuder sina kunder One 2 One:s kortprogram, som alla kunder som bantar med vår hjälp börjar med förrän de fortsätter med nästa program. One 2 One Rådgivaren har ingen egen lokal eller eget varulager, utan kan coacha var som helst med hjälp av vårt demoset.

Skolningen för att bli Rådgivare omfattar en närdag, som huvudsakligen ordnas under veckosluten, så studierna kan även ske vid sidan av jobbet.

One 2 One Instruktör

En One 2 One Instruktör hjälper kunderna att gå ner i vikt med kortprogrammet samt Tappa 10-programmet. Instruktören har en egen arbetslokal och ett produktlager.

Skolningen för att bli Instruktör omfattar fyra närdagar.

One 2 One Coach

Skolningen för One 2 One Coacher är den mest omfattande av våra skolningar. I sin verktygslåda har One 2 One Coachen alla One 2 One-viktminskningsprogram.

Skolningen för Coacher tar ca fyra månader och omfattar åtta närdagar, som ordnas med ca en månads mellanrum. Redan efter första närstudieperioden kan du påbörja ditt coachningsarbete med dina övningskunder.

Trustmary Reviews