Nätverk

Vi finns här för dig i företagandets alla skeden

Vi har utvecklat våra supporttjänster i över 10 år redan. Nuförtiden är våra tjänster så omfattande att du får allt det stöd av oss som du som företagare behöver, allt från företagsgrundandet till det dagliga arbetet med ditt företag. Vi gör företagandet lätt!

Vi erbjuder följande tjänster till våra företagare:

  • Företagsgrundandet
  • One 2 One Coachens personaliserade dator
  • One 2 One -tidsbokningssystem för kunder
  • One 2 One -bokföringstjänst och ekonomirådgivning
  • One 2 One -kundregister
  • One 2 One -helpdesk
  • One 2 One -marknadsföring
  • One 2 One -broschyrer
  • One 2 One -skolning och -coachning

Vill du ha en gemensam arbetslokal med en annan sparringpartner?

Ifall du vill att företagandet ska vara riktigt lätt kan du, om du vill, jobba från en annan företagares färdiga arbetslokal där du direkt får tillgång till produkter och apparater och dessutom får en kunnig mentor och arbetskamrat.

Ett nätverk av coacher stöder dig

Utöver våra egentliga supporttjänster är också stödet från andra Coacher av största vikt. Du träffar kolleger under skolningar och i coachgrupper. Ni kan utbyta tankar om arbetet och du får nya vänner. Det bästa stödet är kamratstöd!

Trustmary Reviews